Banco de Datos Terminológicos del SEM: Uruguay BDT Uruguay

media básica

media básica use EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA

Term created
2019-09-27 07:47:22
Accepted term
2019-09-27 07:47:22
Descendant terms
0
Narrower term
0
Not preferred terms
0
Related terms
0
Notes
0
Metadata
DC MADS SKOS-Core VDEX JSON JSON-LD